Mevzuat View All →

İlköğretim Kurumları-Ortaöğretim Kurumları Spor Yarışmaları Yönergesi

Mevzuat_Yonerge

By   2 sene ago

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Konu-Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar KONU Madde 1- Toplumu oluşturan bireylerin; sağlıklı, atılgan, becerikli üretken olmaları, dengeli bir kişilik geliştirmeleri, kısaca; beden, zihin, duygu ve sosyal yeteneklerinin, milli amaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve yönlendirilmesinde en etkin araç beden eğitimi ve spor faaliyetleridir. Gelişen teknolojinin, hızlı kentleşmenin ve diğer hayat şartlarının bireylere getirdiği bunalım ve baskıları azaltmak, […]

Read More →

Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi

Mevzuat_Yonerge

By   2 sene ago

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde veya hastanede yatarak tedavi gördüğü sürede verilecek eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- […]

Read More →

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge

Mevzuat_Yonerge

By   2 sene ago

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri ile personelinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönerge, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün teşkilât ve görevleri ile personelinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri […]

Read More →

Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi

Mevzuat_Yonerge

By   2 sene ago

          ________________________________________   EK-1 İI Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Ekiplerinde Görevlendirilecek Personel Sayısının İller Bazında Üst Limitini Gösterir Tablo

Read More →

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge

Mevzuat_Yonerge

By   2 sene ago

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri ile işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısı, personelin görev, yetki ve sorumlukları ile işleyişe […]

Read More →

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi

Mevzuat_Yonerge

By   2 sene ago

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, uzaktan öğretim yapan dershane ve  kurslarda uzaktan ve gerektiğinde yüz yüze eğitim ve öğretim, yönetim, programların uygulanması, çalışma süreleri, öğrenci/kursiyer kaydı, başarın değerlendirilmesi ve işleyişle ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, uzaktan öğretim yapan […]

Read More →

Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi

Mevzuat_Yonerge

By   2 sene ago

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığınca merkezî sistemle yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığınca merkezî sistemle yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı […]

Read More →

Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi

Mevzuat_Yonerge

By   2 sene ago

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, merkezî sistemle öğrenci alan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, merkezî sistemle öğrenci alan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme ile ilgili iş ve […]

Read More →

KPSS View All →

Askerlik Görevini Yaparken Ataması Yapılanların Durumu

KPSS_Askerlik

By   2 sene ago

DMS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi 1999 yılında yürürlüğe girmiş ve ilk sınav da 1999 yılında yapılmıştır. Daha sonra DMS-Öğretmenlik, KMS ve son olarak da KPSS sınavları yapılmıştır. Askeri görevlerini yapmakta iken birliklerinden gerekli izinleri alan adaylar bu sınavlara askerde iken de katılabilmekteydi.

Read More →

KPSS-B yerleştirmeleri sırasında askerlik görevini yapan kişiler bir hak talep edebilir mi?

KPSS_Askerlik

By   2 sene ago

DMS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi1999 yılında yürürlüğe girmiş ve ilk sınav da 1999 yılında yapılmıştır. Daha sonra DMS-Öğretmenlik, KMS ve son olarak da KPSSsınavları yapılmıştır. Askeri görevlerini yapmakta iken birliklerinden gerekli izinleri alan adaylar busınavlara askerde iken de katılabilmekteydi.

Read More →

Askerliğini yapmamış olan adaylar, ‘askerlik görevini fiilen yapmış olma’ şartını arayan kadroları tercih etmeleri neler yaşanacaktır?

KPSS_Askerlik

By   2 sene ago

Askerliğini yapmamış olan adaylar, “askerlikgörevini fiilen yapmış olma” şartını arayan kadroları tercih etmeleri halinde neleryaşanacaktır? Soru: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü mezunuyum. Kpss’den 72 almıştım.

Read More →

Memurluğa Atanma Şartları Arasında ‘Askerliğini Yapmış Olma Koşulu’ Aranamaz

KPSS_Askerlik

By   2 sene ago

Bugün, önemli olduğu için, bir site ziyaretçilerimizin gönderdiği dava kararını özetleyerek yayımlıyoruz. 1999 yılında yapılan DMS sınavı sonrasında “Askerliğini yapmış olma” şartı aranan bir kadroyu tercih eden aday, atamanın yapıldığı sırada askerde olması nedeniyle görevine başlayamamıştır.

Read More →

İşte ‘Askerliğini Yapmış Olma’ Şartının Aranamayacağını Belirten Karar

KPSS_Askerlik

By   2 sene ago

Bugün çok önemli bir karar yayımlayacağız. Bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurul Kararıdır. Karar oturumuna 30 hakim katılmış ve bunlardan sadece 4’ü karara katılmamıştır. Yani karar oyçokluğu ile alınmıştır. Karara göre, kamu personel ilanlarında..

Read More →

Bakaya kalanlar ne yapmalı?

KPSS_Askerlik

By   2 sene ago

Arkadaşlar, biraz yardımcı olabilirsem ne mutlu.. İngilzice öğretmen adayıyım, İzmir’de ikamet ediyorum ve kütüğüm de Afyon. Ben de bazı arkadaşlar gibi Aralık 2005 yedek subay celp döneminde bakaya kaldım, ifademi ve sağlık raporumu İzmir yabancı şubeme verdim ve mahkeme sonucumu beklemeye başladım.

Read More →

Yerleştirmesi Yapılan Ancak Askerde Olanlar Ne Yapmalı?

KPSS_Askerlik

By   2 sene ago

Son KPSS yerleştirmeleri 27 Ocak 2006 tarihinde ÖSYM’nin sitesinde açıklanmıştır. Şimdi kamu kurumlarınca adaylara tebligat yapılacak olup, bu tebligat sonrasında ikametgahı ile aynı yerdeki bir kamu kurumuna yerleşenler ertesi gün, ikametgahından farklı bir yerdeki kamu kurumuna yerleşenler ise 15 gün içerisinde göreve başlayacaklardır.

Read More →

Bakaya kalanlar KPSS tercihi yapabilir mi?

KPSS_Askerlik

By   2 sene ago

Başvuru şartları arasında yer alan “askerlikleilişiğin olmadığına dair belgenin” tercih formunun ÖSYM’ye teslimi tarihi itibariyle sahip olunması gerekmektedir.Bakaya durumunda olanlara, bir sonraki celp döneminde sevke tabi olduklarına dair belge verilmektedir.

Read More →

Askerlik View All →

Askerde iken, AÖF’te okumaya devam etmek ve sınavlara girmek mümkün müdür?

Askerde iken, AÖF’te okumaya devam etmek ve sınavlara girmek mümkün müdür

By   4 sene ago

SORU Size sormak istediğim konuyu kısaca özetliyorum. Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama bölümü mezunu olarak 2007 yılında ..Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak Kpss ile atandım. Şimdi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bu sene ve önümüzdeki sene sınıfta kalırsam yani 2 yıl üst üste sorumlu olduğum 6 dersi veremez isem askere gideceğimi biliyorum çünkü […]

Read More →

Öğretim süresini aşan öğrencilerin askerlik durumu

Öğretim süresini aşan öğrencilerin askerlik durumu

By   4 sene ago

Öğretim Süresini Aşan Öğrenciler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Açıköğretim Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin 16. maddesindeki “Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere önlisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları […]

Read More →

İkinci üniversite öğrencilerinin askerlik işlemleri

Askerde iken, AÖF’te okumaya devam etmek ve sınavlara girmek mümkün müdür

By   4 sene ago

İkinci Üniversite Öğrencileri Askerlik kanununun 35.maddesinin c bendinde belirtilen “yüksek bir mektebi bitirdikten sonra diğer yüksek bir mektebe veya ihtisas şubelerine ayrılmış müesseselerin ve Üniversitenin bir şubesini bitirdikten sonra diğer şubesine girenler; ertesi seneye bırakılmayıp asker edilirler.” hükmü gereğince herhangi bir yükseköğretim programından mezun olduktan sonra diğer bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran (ikinci üniversite) öğrencileri […]

Read More →

İki sene üst üste sınıf geçemeyenlerin askerliği tecil edilmez…

İki sene üst üste sınıf geçemeyenlerin askerliği tecil edilmez

By   4 sene ago

İki Sene Üst Üste Sınıf Geçemeyenler Yükseköğretimde okuyan öğrenciler askerlik kanununda belirtildiği gibi (“iki sene üst üste sınıf geçemeyenler”) bir sınıfı iki yıl üst üste tekrar ederlerse askerlik tecil işlemlerinden yararlanamazlar. Örneğin; Açıköğretim Kamu Yönetimi 2.sınıf öğrencisi 2.sınıfı 2 yıl üst üste tekrar ederse 2. sınıftaki 2. yılın sonunda öğrencinin tecil etme hakkı ortadan kalkar.

Read More →

Askerlikte 29 yaş sınırı.

askerlikte 29 yaş sınırı

By   4 sene ago

29 YAŞ SINIRI Askerlik kanununda da belirtildiği gibi -… ertesi seneye terki en çok 29 yaşını bitirinciye kadar uzar. Bu yaşa kadar tahsillerini bitirmemiş olanlar, … ertesi seneye bırakılmayıp asker edilirler.- yükseköğretimde okuyan öğrencilerin askerlik tecil işlemleri en çok 29 yaşına kadar yapılır. 29 yaş sınırını aşan öğrenciler öğrencilikleri devam etse bile askerlik tecil işlemlerinden […]

Read More →

Askerliğe ilişkin olarak uygulanan hüküm nedir?

askerlikte 29 yaş sınırı

By   4 sene ago

Anadolu Üniversitesine kayıtlı gerek lisans gerekse önlisans öğrencileri tüm üniversite öğrencileri gibi askerlik kanunu hükümlerine tabidirler. Bu öğrencilerin askerlik tecil işlemleri öğrencilik süresince ilgili üniversite tarafından yürütülür. 12-17/07/1927 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35.maddesinin c bendinde belirtilen hallerde askerlik hizmetlerini ertesi seneye erteletebilirler. Askerlik Kanununun 35. maddesinin c bendinde şu hüküm yer […]

Read More →

4/B-4/C'li Personel View All →

4/B’li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar (Son değişiklikler)

sozlesmeli-personele-yapilan-zam-oranlari

By   4 sene ago

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/06/1978 Sayısı: 16330
Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi: 06/06/1978 Sayısı: 7/15754

Değişikliğin Yayınlandığı
Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi: 09/02/1979 Sayısı: 7/17150

Read More →